Actualités

EBP-programma

27/03/2018

Het Evidence-based Practice (EBP) programma

Er bestaan in België veel initiatieven rond EBP: de website ebpracticenet is daar één voorbeeld van.

  • In 2017 werd de basis gelegd om deze initiatieven te verenigen en te coördineren vanuit een nationaal EBP programma voor de eerste lijn.
  • In 2018 gaat de concrete uitwerking van dit EBP programma van start.
  • In 2019 wil het programma op kruissnelheid komen.

 

Naast allerlei andere activiteiten, voorziet het programma in de jaarlijkse financiering van een aantal nieuwe EBP projecten.

 

Projecten voor 2018 goedgekeurd

Een eerste oproep voor EBP projecten voor het programma van 2018 werd gelanceerd bij acht instellingen: het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de beleidscel van de Minister van Volksgezondheid, CEBAM, EBMPracticeNet, de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijnhet Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het doel van deze eerste oproep was het uittesten van de selectieprocedure, vooraleer deze voor iedereen te openen. Twee projecten werden geselecteerd en worden in 2018 uitgevoerd:

  • Implementatie van het Belgische zorgpad voor behandeling van lage rugpijn en radiculaire pijn.
  • Conservatieve therapie bij claudicatio intermittens als symptoom van een perifere arteriële vaataandoening: implementatiestudie in twee Belgische steden.

Daarmee werd er gekozen voor projecten die zullen zorgen voor implementatie van reeds bestaande, recente richtlijnen van hoge kwaliteit.

Twee andere projecten werden eveneens als prioritair beschouwd (implementatieplan voor het rationeel gebruik van antibiotica en van benzodiazepines) maar deze werden niet als dusdanig geselecteerd voor het EBP Programma gezien al een aantal activiteiten, gerelateerd aan deze projecten, lopende waren.

Projectoproep voor 2019

De oproep voor het programma van 2019 zal openstaan voor elke organisatie of team met interesse voor EBP. Deze oproep wordt in de loop van 2018 gelanceerd.

We hopen op jullie talrijke deelname.

De EBP Stuurgroep