Actualités

Nieuwe 'Cochrane reviews' m.b.t. psychologische interventies

16/10/2023

Patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker, dementie en/of milde cognitieve stoornissen ervaren vaak angst en depressieve klachten. Farmacologische interventies zijn niet allemaal even effectief en hebben bovendien neveneffecten. Om die redenen bevelen richtlijnen psychologische interventies aan. Deze twee reviews bekijkt de effectiviteit van verschillende psychologische benaderingen.

Bekijk de Cochrane review m.b.t. niet-gemetastaseerde borstkanker
Bekijk de Cochrane review m.b.t. dementie en milde cognitieve stoornissen