Nieuwsitem

Alleen betrouwbare informatie op ebpracticenet

02/08/2018

​Een methodiek voor het grondig evalueren van het EB-gehalte van de praktijkrichtlijnen is al enkele jaren in gebruik. Alleen gevalideerde praktijkrichtlijnen en geaccrediteerde bronnen, zoals de buitenlandse richtlijnen van Duodecim verschijnen op ebpracticenet. Andere bronnen van informatie die nog niet op onze site staan, in kaart gebracht op basis van de feedback van de verschillende gezondheidszorgactoren, worden nu doorgelicht voor mogelijke publicatie, zodat alleen betrouwbare informatie bruikbaar tijdens het contact met de patiënt (point-of-care informatie) op één site te vinden is.​

De methodiek is nog in ontwikkeling, maar zal bestaan uit 2 fasen. Allereerst het toetsen van de ontvankelijkheid van de informatie. Informatie is ontvankelijk voor ebpracticenet als point-of-care informatie en als het onderliggende methodologisch proces voor deze informatie beschikbaar is. In de volgende fase worden onder meer de transparantie en de wetenschappelijke gedegenheid nagegaan. Ebpracticenet werkt nauw samen met Cebam, die de methodiek voor het doorlichten van informatie ontwikkelt.