Nieuwsitem

Cebam erkent adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk als Best Practice Informatiebron

23/03/2023

Kwaliteit is een belangrijk thema binnen de huisartsenpraktijk. Daarom schreef huisartsenvereniging Domus Medica 80 adviezen om de kwaliteit van de huisartsenpraktijk te verbeteren. Inmiddels heeft Cebam deze adviezen ook erkend als Best Practice Informatiebron voor een periode van vijf jaar. Deze erkenning benadrukt de bruikbaarheid van dit ondersteunende aanbod dat nu ook wordt geïntegreerd binnen de website van ebpracticenet.  

Vorig jaar lanceerde huisartsenvereniging Domus Medica 80 adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk. Hiermee kan een huisarts(praktijk) concreet aan de slag om de praktijkvoering te toetsen en om te groeien in kwaliteit. Deze adviezen zijn samengesteld door een expertengroep van huisartsen en andere betrokkenen op basis van internationale modellen die werden toegepast op de Vlaamse context. 

Artsen kunnen deze actuele set van adviezen raadplegen op de website van Domus Medica, onderverdeeld volgens de verschillende domeinen in de praktijk. De adviezen reiken van grondig stockbeheer, toegankelijkheid van de praktijk, beheer van medische gegevens tot interne samenwerkingsafspraken.

Bij de lancering meldde Domus Medica dit aanbod ook aan voor certificering door Cebam. Na het doorlopen van de certificatieprocedure en een screening van ontvankelijkheid categoriseerde Cebam dit aanbod als Best Practice Information. De set van adviezen werd hiervoor getoetst aan een afgeleide van de CAPOCI-tool (Critical Appraisal of Point of Care Information) die Cebam gebruikt om de betrouwbaarheid te beoordelen van Point of Care informatie voor zorgprofessionals. Cebam ging hiermee na of de auteurs het beschreven methodologische proces consistent uitvoerden, waarna de erkenning volgde.

“Van zinvolle samenwerkingsafspraken tot en met grondig vaccinbeheer. Met deze brede waaier aan adviezen geven we praktijken concrete handvaten en bouwstenen voor een kwalitatieve en toekomstbestendige praktijkvoering”, aldus dr. Jeroen van den Brandt (voorzitter Domus Medica).

Cebam erkent Domus Medica voor een periode van vijf jaar als producent van de adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk. Dit impliceert dat, indien de expertengroep binnen de periode van vijf jaar nieuwe informatie toevoegt, Cebam deze niet opnieuw dient te evalueren. Dit biedt de garantie dat het aanbod te allen tijde geactualiseerd kan worden en verdere ondersteuning mogelijk is.

Deze erkenning benadrukt bovendien de bruikbaarheid en het nut van dit ondersteunende aanbod, dat nu ook wordt geïntegreerd binnen de website van Ebpracticenet van de federale overheid.

Bericht van Jo Van Hoof
Expertisedomeinverantwoordelijke Kwaliteit en Vorming - Domus Medica