Nieuwsitem

Een arts zien buiten de kantooruren? Bindende triage in de wachtpost helpt zorg nog beter te organiseren

22/02/2024

Samen met een groep van experten timmerden Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen het voorbije jaar aan een toekomstvisie voor de niet planbare zorg. Het resultaat is een visiedocument met twintig concrete voorstellen om de zorg buiten de kantooruren, en bij uitbreiding de niet-planbare zorg, meer geïntegreerd en toekomstbestendig te maken. Men vertrekt daarbij vanuit de eerste lijn, maar steeds in verbinding met de partners binnen de niet-planbare zorg (zoals spoedgevallendiensten en noodcentrales).  

Zo geloven ze onder meer in de kracht van meer uniforme triageprotocollen over de spoeddiensten, noodcentrales en wachtposten heen. Het toegekende zorgniveau dient daarbij ook bindend te zijn voor de patiënt. Dankzij uniforme, bindende triage kunnen ze de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment blijven garanderen, ondanks de stijgende werkdruk binnen deze sector.  

De geïntegreerde aanpak vindt men ook terug in het voorstel om huisartsenwachtposten om te vormen tot eerstelijnswachtposten waar meerdere eerstelijnsdisciplines hun permanentie verzekeren.

Deze en andere concrete voorstellen, lichten ze toe in het visiedocument dat u kan terugvinden op de website van Domus Medica.