Nieuwsitem

Projectoproep 2019 EBP Netwerk

19/09/2018

 

Een gemeenschappelijk Evidence-Based Practice Netwerk voor alle gezondheidszorgberoepen

Het Belgische Evidence-Based Practice Netwerk, dat begin 2019 operationeel wordt, zal de EBP-activiteiten van alle gezondheidszorgberoepen samenbrengen, en de activiteiten van de verschillende EBP-actoren coördineren. Een van de basisprincipes wordt daarbij het centraliseren van de procedure rond het prioritiseren, de financiering en de implementatie van richtlijnen.

Projectoproep
Binnen het Netwerk zullen de prioritaire onderwerpen gekozen worden op basis van objectieve, wetenschappelijke en maatschappelijke criteria, en vervolgens zal er jaarlijks een projectoproep worden gedaan.

Voor 2019 zal de federale Stuurgroep van het Netwerk zich richten op de implementatie van reeds bestaande richtlijnen. De prioritisatieprocedure werd daarom toegepast op reeds door CEBAM recent ontwikkelde en gevalideerde richtlijnen. De volgende drie werden geselecteerd als prioritair:

Deze drie richtlijnen kunnen teruggevonden worden op de website van EBPracticeNet.

De projectoproep van 2019 zal gelanceerd worden in het eerste trimester van 2019, en de precieze modaliteiten zullen op dat moment meegedeeld worden. Elke organisatie of team (of associatie van teams) dat een implementatieproject wilt ontwikkelen voor een van bovenstaande drie richtlijnen kan zich dan kandidaat stellen.

Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van deze projectoproep, kan u dit laten weten via ebpnetwork@noventus.be​.

We hopen op uw talrijke deelname aan deze oproep.

De EBP Stuurgroep​