Nieuwsitem

Publicatie overheidsopdracht EBP rond de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn met betrekking tot de oncologische nazorg in de eerste lijn​

19/08/2021

Graag vestigen wij de aandacht op de overheidsopdracht EBP/ONCO/2021/05 rond de “de novo” ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor goede klinische praktijk met betrekking tot de oncologische nazorg in de eerste lijn.​
 

Link naar het lastenboek en bijbehorende documenten : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419448

 
De informatiesessie zal doorgaan op woensdag 8 september 2021 om 14u00.

De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 4 oktober 2021 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.​