Nieuwsitem

Uitbreiding leeftijd screening dikkedarmkanker

05/12/2018

Vlaams minister Jo Vandeurzen maakte bekend dat vanaf 2019 de 51- en 52-jarigen, en vanaf 2020 ook de 50-jarigen, zullen worden uitgenodigd voor de screening van dikkedarmkanker. De totale dekkingsgraad van het onderzoek nam vorig jaar overigens toe tot 68,3% waarmee de gezondheidsdoelstelling van 60% ruimschoots werd gehaald.
Wat de screening van borstkanker betreft, moet Vlaanderen nog een tandje bijsteken. De dekkingsgraad lag vorig jaar op 65,2% terwijl het streefdoel tegen 2020 75% bedraagt. 
Voor de screening van baarmoederhalskanker ligt de doelstelling voor 2020 binnen handbereik. Vorig jaar liet 62,2% van de vrouwen zich screenen. 
 
Via bovenstaande links kan u de richtlijnen over deze verschillende screenings op ebpnet.be consulteren.
Bronnen: Bevolkingsonderzoek.be en Domusmedica.be