Nieuwsitem

Uitbreiding van de EBP-informatiebronnen binnen Evikey

16/03/2023
In 2023 zal ebpracticenet in samenwerking met Cebam en WOREL, partners in het Evikey-netwerk, nieuwe EBP-informatiebronnen ontsluiten voor de Belgische zorgprofessionals.
WOREL bereidt een samenwerkingsprotocol voor en Cebam bereidt een accreditatieproces voor met een belangrijke internationale bron van geldige informatie.
Waarom zijn deze veranderingen belangrijk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en voor EBP in het bijzonder?

 

Het validatieproces van EBP-informatie

Om de methodologische nauwkeurigheid, kwaliteit en validiteit van EBP-producten te garanderen, past Cebam een zogenaamd validatieproces toe. Cebam is een van de belangrijkste partners in het Evikey-netwerk actief binnen de zogenaamde EBP-levencyclus.

Tijdens het validatieproces wordt de wetenschappelijke en methodologische validiteit van (klinische) praktijkrichtlijnen en andere EBP-informatie beoordeeld. Dat is een voorwaarde om die bronnen te dissemineren via ebpracticenet.

Sinds 2011 dienden de EBM Guidelines van de Finse vereniging Duodecim als kennisbron. Ze werden beschouwd als van hoge kwaliteit aangezien Duodecim een NICE-accreditatie had en haar informatie internationaal breed werd geïmplementeerd. De redactie van ebpracticenet voegde er, waar nodig, contextnoten aan toe, zodat de informatie toepasbaar was in de Belgische gezondheidszorg. Daarnaast startte elk jaar een twintigtal huisartsen in opleiding met de adaptatie van een EBM Guideline aan de Belgische zorgcontext.

 

Wat is er gebeurd met Duodecim?

In 2019 nam Cebam contact op met NICE om een gezamenlijk proces te starten voor de heraccreditatie van de Duodecim-informatie aangezien de eerste accreditatie slechts 5 jaar geldig was.

Duodecim bezorgde echter onvoldoende informatie waardoor de samenwerking met NICE niet kon worden voltooid. Cebam startte daarop zelf een accreditatieproces dat evenmin positief kon worden afgerond, onder meer door onvoldoende transparantie in de methodologie.

 

Zoektocht naar een nieuwe EBP-informatiebron

De informatie van Duodecim blijven gebruiken zou in strijd zijn met het beginsel dat enkel door Cebam gevalideerde, geaccrediteerde of gecertificeerde informatie ter beschikking wordt gesteld.

Daarom ging ebpracticenet vanaf 2021 op zoek naar een nieuwe EBP-informatiebron. Ondertussen bleef de bestaande Duodecim-informatie beschikbaar op de website en werd deze nog steeds aangepast aan de Belgische context.

Er werden drie nieuwe bronnen met valide informatie geïdentificeerd. 

 

Wat zal er in 2023 gebeuren?

In mei 2023 beslist het RIZIV, in samenwerking met de belangrijkste partners van het Evikey-netwerk, met welke producent een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten.

Op dat moment zal elke Belgische zorgverlener volledige toegang hebben tot de originele databank (in het Engels) van deze producent en zal ebpracticenet de bestaande informatie op zijn website (momenteel grotendeels gebaseerd op Duodecim) geleidelijk vervangen door een samenvatting van een 1000-tal EBP-topics, zowel in het Nederlands als in het Frans.