Onze leden

Databank met een stevige achterban

De werking van ebpracticenet wordt ondersteund door de expertise van haar 20 leden, die streven naar evidence-based zorgverlening op verschillende terreinen. Nagenoeg de hele eerstelijnszorg is vertegenwoordigd binnen ebpracticenet. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de leden groeit de inhoud en de kwaliteit van de databank en ontstaat er een dynamiek van interdisciplinaire samenwerking.

OVERHEID

Ebpracticenet wordt beheerd door een onafhankelijke non-profitorganisatie gefinancierd door de federale overheid.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuursleden zijn op 13/12/2023 door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar.

Samenstelling van de raad van bestuur:

 • Jef Adriaenssens (voorzitter)
 • Bert Aertgeerts
 • Stijn De Baets (penningmeester)
 • Nicolas Delvaux
 • Gaël Duprat
 • Kevin Forton
 • Siegfried Geens
 • Martine Goossens (secretaris)
 • Pascale Jonckheer
 • Carolien Strouwen
 • Thérèse Van Durme

WERKGROEPEN

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn is een consortium van richtlijnontwikkelaars (zie leden) in België.

WOREL logo

 

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) financiert als opdrachtgevende overheid de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn. In overleg met de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het RIZIV worden de prioriteiten in onze werking afgesproken.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit de leden die verschillende zorgberoepen vertegenwoordigen en hun krachten bundelen voor deze online databank.

Organisatie: Belgian Centre for Evidence-based Medicine (Cebam)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Dhr. Bert Aertgeerts
Plaatsvervanger: Dhr. Patrik Vankrunkelsven
Organisatie: Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Mevr. Stéphanie Brillon
Plaatsvervanger: Dhr. Thierry Christiaens
Organisatie: Cebam Digital Library for Health (CDLH)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Dhr. Siegfried Geens
Plaatsvervanger: Dhr. Benjamin Fauquert
Organisatie: De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Dhr. Nils Reynders-Frederix
Plaatsvervanger: Mevr. Meike Horn
Organisatie: Domus Medica
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Dhr. Nicolas Delvaux
Plaatsvervanger: Dhr. Paul Van Royen
Organisatie: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Mevr. Pascale Jonckheer
Plaatsvervanger: Mevr. Marijke Eyssen
Organisatie: Minerva
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Mevr. Thérèse Van Durme
Plaatsvervanger: Dhr. Tom Poelman
Organisatie: Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: /
Plaatsvervanger: Dhr. Jacques Vanderstraeten
Organisatie: Wetenschappelijke vereniging van Vlaamse kinesitherapeuten (WVVK)
Lid sinds: 2011
Vertegenwoordiger: Dhr. Fons De Schutter (voorzitter)
Plaatsvervanger: Dhr. Nicolas Sabbe
Organisatie: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Lid sinds: 2012
Vertegenwoordiger: Dhr. Hugues Malonne
Plaatsvervanger: /
Organisatie: Ergotherapie Vlaanderen (EV)
Lid sinds: 2014
Vertegenwoordiger: Dhr. Pierre Seeuws
Plaatsvervanger: Dhr. Dominique Van de Velde
Organisatie: Rode Kruis Vlaanderen
Lid sinds: 2014
Vertegenwoordiger: Mevr. Emmy De Buck
Plaatsvervanger: Dhr. Hans Van Remoortel
Organisatie: Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV)
Lid sinds: 2014
Vertegenwoordiger: Mevr. Ines Rothmann
Plaatsvervanger: Mevr. Dorien Lanssens
Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)
Lid sinds: 2014
Vertegenwoordiger: Dhr. Ronny Boey
Plaatsvervanger: Dhr. Pol De Meyere
Organisatie: Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
Lid sinds: 2016
Vertegenwoordiger: Dhr. Jan Saevels
Plaatsvervanger: /
Organisatie: Palliatieve Zorg Vlaanderen
Lid sinds: 2017
Vertegenwoordiger: Dhr. Noël Derycke
Plaatsvervanger: Dhr. Peter Pype
Organisatie: Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)
Lid sinds: 2017
Vertegenwoordiger: Mevr. Erika Vanhauwaert
Plaatsvervanger: Dhr. Axel Stas
Organisatie: Netwerk Verpleegkunde
Lid sinds: 2018
Vertegenwoordiger: Dhr. Sam Cordyn
Plaatsvervanger: Mevr. Dorien Callebaut
Organisatie: Société Scientifique Francophone de Kinésithérapie (SSFK)
Lid sinds: 2021
Vertegenwoordiger: Dhr. Christophe Demoulin
Plaatsvervanger: Mevr. Nathalie Pauwen
Organisatie: Union Professionnelle des Logopèdes Francophones (UPLF)
Lid sinds: 2022
Vertegenwoordiger: Mevr. Christelle Maillart
Plaatsvervanger: Mevr. Nathalie Sazuck
Organisatie: Worel (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen voor de Eerste Lijn)
Lid sinds: 2023
Vertegenwoordiger: Dhr. Paul Van Royen
Plaatsvervanger: Mevr. Inez Vanoverschelde
Organisatie: KC Eetexpert
Lid sinds: 2023
Vertegenwoordiger: Mevr. Loes Stukken
Plaatsvervanger: Mevr. An Vandeputte