Nieuwsitem

5 'Cochrane Corners' onder de loep

09/04/2021

Ebpnet.be integreert de systematische reviews, Cochrane Corners' genaamd. Dit zijn thematische aanbevelingen of artikels aangeboden door Cochrane Belgium aan verschillende vaktijdschriften. ​

Er zijn momenteel 79 Nederlandstalige artikels op ebpnet.be te vinden, als je via de filter in de linkerkolom van de zoekmotor 'Cochrane Belgium' als producent aanduidt.​

We behandelen regelmatig een 5-tal artikels in onze nieuwsbrief. Deze maand brengen we deze 5 naar voren:

  1. Voedingsinterventies na een heupfractuur

  2. Incontinentie-geassocieerde dermatitis

  3. Vroegtijdige palliatieve zorg voor volwassenen met gevorderde kanker

  4. Gabapentine voor de behandeling van chronische neuropathische pijn

  5. Beleid voor het wisselen van langdurige urinekatheters bij volwassenen