Nieuwsitem

Acute luchtweginfecties

01/05/2022

Anamnese en klinische onderzoek laten niet altijd toe om met zekerheid het onderscheid te maken tussen acute (tracheo)bronchitis en pneumonie. Desalniettemin wordt enkel pneumonie beschouwd als een mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij antibiotica geïndiceerd zijn.

Het is evenmin haalbaar om virale van bacteriële lageluchtweginfecties te onderscheiden. Nochtans worden enkel bacteriële infecties beschouwd als mogelijk niet zelflimiterend. 

Inzake veiligheid lijkt de huidige aanpak van lageluchtweginfecties in de ambulante praktijk erg efficiënt: er is een lage mortaliteit ten gevolge van lageluchtweginfecties. Anderzijds genereert de huidige aanpak veel onnodig antibioticagebruik.

In deze richtlijn komen (onder andere) volgende zaken aan bod: 

  • onderscheid in de verschillende soorten infecties;
  • diagnose: anamnese en lichamelijk onderzoek;
  • behandeling en follow-up gericht op het type infectie;
  • voorgestelde aanpak die het antibioticagebruik op een veilige wijze kan doen dalen;


Producent van de richtlijn: Bapcoc

Bezoek de richtlijn