Nieuwsitem

Buitenlandse richtlijnen aangepast aan Belgische zorgcontext

31/01/2019

​​Goed nieuws! Van de 273 meest gebruikte Duodecim-richtlijnen, goed voor 65% van de bezoeken op onze website, zijn er 263 aangepast aan de Belgische zorgcontext.
Enkele jaren geleden werd het volledige pakket door Finse huisartsen ontwikkelde richtlijnen overgenomen, na evaluatie en goedkeuring door Cebam. Quasi 1000 richtlijnen werden vertaald naar het Nederlands en het Frans en gepubliceerd op onze site.

De Duodecim-richtlijnen bestrijken zo goed als de gehele eerstelijnszorg. Een goede aanvulling op het relatief klein aantal Belgische richtlijnen, prioritair aangeboden op onze site. Ons doel is dat de zorgverlener voor elke klinische vraag een antwoord vindt bij ebpracticenet.

Buitenlandse richtlijnen blindelings toepassen op onze zorgcontext zou problemen kunnen opleveren. Daarom worden de richtlijnen door onze redactie gescreend. Een derde van de richtlijnen blijkt zonder meer aangepast. Maar voor twee derde is er een of ander aspect van de richtlijn dat echt niet overeenkomt met de Belgische realiteit.

Daarom plaatsen wij in de authentieke vertalingen van de buitenlandse richtlijnen 'adaptaties'. Zo'n adaptatie helpt de gebruiker een richtlijn toch te kunnen toepassen in ons land. Elke adaptatie wordt onderbouwd, met bronvermelding.

We hebben vorig jaar de goedkeuringsprocedure verbeterd: een adaptatie kan pas gepubliceerd worden als minstens twee redacteurs deze goedkeuren. Eén Franstalige en één Nederlandstalige redacteur, zodat de adaptaties ook rekening houden met specifiek streekgeboden situaties. Bij de minste twijfel wordt er een advies aan een derde partij gevraagd. Onze redacteurs zijn allen huisarts die met beide voeten in de praktijk staan.

Dankzij de toevoeging van de 311 vernieuwde adaptaties hebben we aan 263 richtlijnen de status 'buitenlandse richtlijn aangepast aan de Belgische context' kunnen toekennen. Dit kwaliteitslabel garandeert de zorgverlener dat de richtlijn zonder restricties kan gebruikt worden tijdens het klinisch werk.

Duodecim herziet haar richtlijnen in een updatecyclus van drie jaar. Wij nemen ons voor dit ritme te volgen. Als wij er elk jaar in slagen 300 van de richtlijnen te screenen en contextueel aan te passen waar nodig, heeft u steeds de meest actuele en aangepaste informatie ter beschikking.

Als voorbeelden kan u de richtlijnen 'Benigne prostaathyperplasie' en 'Herpessimplexinfectie van de huid' bekijken. 

Lees meer over de adaptaties op de FAQ-pagina​.


Onze partner IVS Iscientia ontvangt de updates van Duodecim en past de authentieke vertalingen aan. Deze worden dan door IVS Iscientia rechtstreeks op onze site gepubliceerd. Onze redactie houdt zich niet meer bezig met het corrigeren van eventuele vertaalfouten, aangezien dit de exclusieve verantwoordelijkheid is van IVS Iscientia. Onze redactie plaatst de adaptaties en geeft elke richtlijn een status.