Nieuwsitem

Campagne 'Geboortekeuzes: Samen geïnformeerd beslissen over je geboorteopties met respect voor je keuzes'

27/04/2023

 

Als ouders word je tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamperiode vaak geconfronteerd met allerlei keuzes. In welke geboorteomgeving en met welke zorgverlener wil je graag bevallen? Wil je vrij kunnen bewegen tijdens je arbeid én bevalling? En wat met farmacologische en niet-farmacologische pijnstilling? Is het nuttig in jouw situatie de arbeid in te leiden of toch beter het spontaan op gang komen van de weeën af te wachten? Welke voeding kun je aan je kind geven? De lijst aan keuzes is lang. Voor sommige keuzes is je beslissing misschien snel gemaakt terwijl je voor andere beslissingen meer tijd, informatie en overleg nodig hebt.

In elke situatie heb je recht op de hoogst haalbare standaard van zorg. Een zwangerschap, bevalling en kraamperiode moet veilig zijn vanuit medisch perspectief én het moet beantwoorden aan jouw psychologische en emotionele behoeftes, rekening houdende met je ervaringen en mogelijkheden. Een positieve bevallingservaring is even belangrijk als een gezonde moeder en kind.

Jij hebt ook recht op toegang tot dezelfde zorgopties. Je hebt het recht om te bevallen waar, hoe en met wie je dat wenst. Thuis of in het ziekenhuis? In bed, op de mat, op de kruk of in bad? Onder begeleiding van gynaecoloog of vroedvrouw? Elke keuze die je maakt op basis van correcte en volledige informatie, rekening houdend met je eigen leefwereld en beleving, is een goede keuze. Die vrijheid maakt deel uit van je patiëntenrecht.

Voor elke geboortekeuze of medische behandeling heb je recht op informatie over je eigen situatie, álle voordelen en risico’s van de behandeling en de alternatieven, zowel voor jullie als ouders als voor je kind, op korte én lange termijn. De informatie moet gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en de ervaringen in de zorgpraktijk en vertaald worden naar je individuele situatie en risicoprofiel. Ieder van ons heeft andere ervaringen, een ander lichaam en een andere geboortevisie. En jullie moet kunnen beslissen volgens eigen normen en waarden.

Een behandeling mag nooit uitgevoerd worden zonder je vrije geïnformeerde toestemming. Je hebt het recht te beslissen over je lijf én over je baby. Je mag je toestemming geven om een bepaalde interventie uit te voeren, maar je hebt ook altijd het recht om te weigeren.

Je vroedvrouw ondersteunt je graag in dit beslissingsproces rondom je zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Ze zal in dit proces de gezondheid van jou en je baby centraal plaatsen en dit doen in overleg met andere zorgverleners.

Meer info op www.geboortekeuzes.be