Nieuwsitem

Claudicatio intermittens

31/01/2019

De aanzet om een project “Implementatie van een zorgpad voor claudicatio intermittens" in te dienen was het KCE Report 221As -2014 (https://kce.fgov.be/nl/publication/report/revascularisatie-bij-perifeer-vaatlijden-van-de-onderste-ledematen)  en het Nederlandse ClaudicatioNet (www.claudicationet.nl) dat met succes de voorbije jaren op grote schaal de richtlijn “Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden" implementeerde.

Na een voorbereidende fase (2016 en 2017) werd in het kader van het EBP-plan het pilootproject in 2018 goedgekeurd.

Het pilootproject wordt beheerd door de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten (WVVK vzw).

In de voorbereidende fase werd een website www.claudicatiocare.be gerealiseerd en werden 50 kinesitherapeuten opgel​eid. Eveneens werden contacten gelegd met de betrokken zorgverleners in de regio Gent en Leuven waar het pilootproject op focust. Vaatchirurgen en huisartsen evenals andere potentiële voorschrijvers (o.a. revalidatieartsen) worden geïnformeerd om conform de richtlijn voor te schrijven en te verwijzen naar opgeleide kinesitherapeuten.

Het project wordt gefinancierd (90.000 euro) vanuit het budget van het EBP-plan. De financiële middelen worden ter beschikking gesteld door FOD Volksgezondheid. Vanuit het RIZIV (art. 56) worden bijkomende middelen ter beschikking gesteld voor de prestaties die geleverd worden door de opgeleide kinesitherapeuten die zich geregistreerd hebben via de website.

De website stelt ook een applicatie ter beschikking waarin de kinesitherapeut gestructureerd registreert en communiceert naar de voorschrijvende arts.

Het doel van dit pilootproject is het evalueren van de haalbaarheid van een zorgpad met nadruk op gesuperviseerde oefentherapie (o.a. staptraining) en leefstijlaanpassing voor patiënten met claudicatio intermittens, die voldoen aan de vooropgestelde criteria, binnen de pilootsetting.

Het project stelt voorop om minimum 150 en maximum 300 patiënten te includeren over een verloop van twee jaar.

Subdoelen zijn:

  • informeren en ondersteunen van de beroepsbeoefenaars;
  • registreren en analyseren van de meetresultaten;
  • rapporteren van de data ten einde het implementatietraject te verduidelijken met de bedoeling een evaluatie op te kunnen stellen.

Contactpersonen:

zwaenepoel.bruno@telenet.be
fons.deschutter@skynet.be                              

Meer informatie: info@claudicatiocare.be​