Nieuwsitem

Evikey, het Belgisch Evidence-Based Practice (EBP)-netwerk doet een oproep tot indienen van projecten voor 2024

16/01/2023

Vier soorten projecten kunnen worden ingediend:

  • VOLLEDIGE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE RICHTLIJN
  • AANPASSING VAN EEN BESTAANDE BUITENLANDSE RICHTLIJN AAN DE BELGISCHE CONTEXT
  • UPDATE VAN EEN BESTAANDE BELGISCHE RICHTLIJN
  • IMPLEMENTATIE VAN EEN BESTAANDE BELGISCHE RICHTLIJN (ZIE DEEL 2 VAN DE BIJLAGE)

Deze projecten moeten betrekking hebben op de eerstelijnszorg, en bij voorkeur op de 11 disciplines binnen het netwerk: huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, apothekers, diëtisten, tandartsen, logopedisten, podologen, ergotherapeuten en psychologen.

Wetenschappelijke/professionele organisaties van zorgverleners en patiënten worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. We vragen elke organisatie om zich te beperken tot één project.

Opgelet: dit is een oproep voor projectvoorstellen met motivatie en niet voor uitgewerkte plannen en samenwerkingsverbanden voor een project. Het document met achtergrondinformatie is terug te vinden via de link “meer informatie” hieronder. Deel 1 van dit document somt de prioriteiten op van de publieke en wetenschappelijke autoriteiten voor 2023 & 2024. De criteria die zullen worden gebruikt om elk voorstel te beoordelen, kan u vinden in deel 2. Uw voorstel kan tot deze prioriteiten behoren, maar dit is niet verplicht. Deel 3 bevat een kort overzicht van de procedure en de concepten die door het Evikey-netwerk worden gebruikt.

Enkel voorstellen die worden ingediend via het formulier hieronder komen in aanmerking. Het geeft u de mogelijkheid om uw voorstel te onderbouwen op basis van de vooraf gedefinieerde criteria. Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar jef.adriaenssens@kce.fgov.be.

U kan uw voorstel tot en met 31 maart 2023 indienen.

Nota: Na selectie van een onderwerp wordt een openbare aanbesteding gelanceerd voor de uitvoering ervan.

Voorstel van EBP-onderwerp voor 2024: Formulier

Meer informatie: Bijlage