Nieuwsitem

Mededeling betreffende de projectoproep van het Belgisch EBP-Netwerk voor 2022

19/04/2021

De procedure voor prioritering van projecten voor het Belgische EBP-Netwerk voorziet een jaarlijkse call voor projectvoorstellen, gericht aan de beroepsgroepen van gezondheidsprofessionals, de wetenschappelijke organisaties/instituten en de organisaties van patiënten-vertegenwoordigers in België. Het voorziene budget voor 2022 zal echter deels aangewend worden voor een aantal verschuivingen van projecten van de voorbije jaren en tevens gaat ingezet worden op een aantal implementatieprojecten van bestaande EBP-producten. Daarom heeft de Federale Stuurgroep van het EBP-Netwerk beslist om de open call voor 2022 niet te organiseren. Indieners van projecten van de voorbije call voor 2021 wiens project niet gegund werd krijgen wel de kans om hun voorstel, aangepast op basis van feedback, terug in te dienen.  Vanaf 2023 is het de bedoeling om terug in te zetten op ontwikkeling van nieuwe EBP-producten.​