Nieuwsitem

Nieuw: Implementation Support Program

13/07/2023

Als u een eerstelijns zorgverlener bent en u bent geïnteresseerd in het implementeren van evidence-based praktijken als onderdeel van een 'implementatieproject', dan heeft de cel Implementatie van ebpracticenet een ondersteuningssysteem opgezet voor de ontwikkeling en implementatie van implementatieprojecten: het Implementation Support Program.

Het expliciete doel van dit programma is het verbeteren van implementatievaardigheden binnen de eerste lijn, om deze actoren te ondersteunen bij het opstellen van een implementatieplan gebaseerd op evidentie op dit gebied (implementatiewetenschappen) en bij het implementeren van dit implementatieplan.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun implementatieproject. Kandidaten worden onder andere geselecteerd op basis van hun projectdoelstellingen en hun behoefte aan implementatie-opleiding.

De geselecteerde kandidaten krijgen een opleiding in implementatie en worden ondersteund bij de uitwerking van hun project om een afgewerkt implementatieplan op te stellen.

Deze ondersteuning omvat ook financiële steun tijdens de ontwikkelingsfase van het implementatieplan.

Daarna biedt ebpracticenet kandidaten financiële steun om hun implementatieplan op kleine schaal (max. € 30.000) uit te voeren, evenals mogelijkheden voor ondersteuning, begeleiding en samenwerking gedurende het hele programma.

Aanvragen kunnen tot 1 november 2023 worden ingediend via het aanvraagformulier op onze website.

Meer informatie over de selectiecriteria.

In september organiseerden we infosessies over het programma. Kon u hier niet bij zijn, kan u hieronder de slides van de infosessies vinden. u kan ons ook steeds contacteren voor de opname van de infosessies.

Slides infosessies

 

The implementation Team of ebpracticenet

thomas.janssens@ebpracticenet.be

nathalie.pauwen@ebpracticenet.be

an.lehouck@ebpracticenet.be