Nieuwsitem

Nieuwe richtlijn: zorg voor patiënten met hiv in de eerste lijn

27/07/2023

Worel, de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarvan nu een poin-of-care formaat beschikbaar is op ebpnet.

Een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) is dankzij de antiretrovirale therapie (ART) geëvolueerd van een dodelijke naar een chronische aandoening. Personen met hiv hebben dezelfde levensverwachting als personen zonder hiv.

Deze richtlijn voor de klinische praktijk formuleert aanbevelingen voor de eerstelijnszorgverleners m.b.t. het meedelen van een hiv-positief resultaat, en voor de huisartsen m.b.t. de opvolging van patiënten met hiv in de eerste lijn, zodat ze zich gaandeweg meer engageren in de opvolging van patiënten met hiv.

Ontdek deze richtlijn