Nieuwsitem

Oproep aan klinische psychologen

03/08/2023

Survey rond de noden en ondersteuning voor evidence-based praktijkinformatie. Om klinisch psychologen beter te ondersteunen wil ebpracticenet haar aanbod verder uitbouwen en afstemmen op noden van (eerstelijns)psychologen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Met een vragenlijst willen we een beter zicht krijgen op het huidig gebruik van evidence-based praktijkinformatie door psychologen in de eerste lijn. Bovendien willen we in kaart brengen welke informatie (eerstelijns)psychologen nodig hebben of zouden willen gebruiken. We willen daarom alle psychologen die werken in de eerstelijnsgezondheidszorg uitnodigen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat open voor alle psychologen die werken in de eerste lijn, dus niet alleen psychologen die werken binnen de conventies “eerstelijnspsychologische zorg” en “gespecialiseerde psychologische zorg”).

Om deel te nemen, klik hier.

Alvast bedankt voor uw deelname.