Nieuwsitem

OPROEP TOT KANDIDATUREN voor de herziening van de KCE-richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevalling uit 2010

21/04/2021

De oproep betreft de publicatie van de selectiefase voor de overheidsopdracht EBP/LRB ABR/2021/03 betreffende de herziening van de KCE-richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevalling uit 2010.​

 

In het licht van een aantal argumenten en van de vaststelling dat de KCE-richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen al dateert van 2010, en dus verouderd is, heeft dit project tot doel de reeds bestaande aanbevelingen te herzien, met specifieke aandacht voor de beleving van patiënten. 

 

Deze opdracht omvat één perceel waarvoor geïnteresseerde kandidaten hun aanvraag tot deelneming kunnen indienen tot 21 mei 2021 – 10u. ​
Aan de geselecteerde kandidaten wordt in een tweede fase het lastenboek overgemaakt waarna ze worden uitgenodigd om een offerte en een projectvoorstel in te dienen.
 

Meer informatie is beschikbaar via volgende link :

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188258-2021:TEXT:NL:HTML