Nieuwsitem

Overheidsopdracht: palliatieve sedatie

06/10/2022

In het kader van de FOD-projecten voor het EBP-plan lanceert de FOD een nieuwe overheidsopdracht rond palliatieve sedatie.

De opdracht betreft de ontwikkeling van een richtlijn met betrekking tot de indicatie en het beleid inzake palliatieve sedatie.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor deelname aan de informatiesessie die zal doorgaan op donderdag 13 oktober 2022 om 11u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be.

De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor woensdag 9 november 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Link naar het lastenboek en bijbehorende documenten : link

Dossiernummer BDA : 2022-537410 

Meer info over Evidence Based Practice (EBP)