Actualités

Nodenbevraging implementatie 1e lijn: 'ImpACT: van kennis naar resultaat – gedragsverandering bij zorgverleners'

27/04/2023

Uw deelname als zorgverlener via de onderstaande vragenlijst is meer dan WELKOM.
 

Het University College Leuven-Limburg (UCLL) is gestart met een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, met als titel “ImpACT: van kennis naar resultaat – gedragsverandering bij zorgverleners”.

Één van de doelen van het onderzoek is om te exploreren welke noden er zijn omtrent implementatie bij iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de ontwikkeling, evaluatie, of implementatie van innovaties in het zorglandschap. De reden hiervoor is dat nieuwe kennis zich niet automatisch vertaalt naar gedragsverandering. Voor de kwaliteit van de zorg, en bijgevolg voor de uitkomsten van de patiënt, is het echter cruciaal dat evidence based kennis en inzichten geïmplementeerd worden in de praktijk.

Door middel van een vragenlijst, die werd opgesteld in samenwerking met EBPracticenet, wordt onderzocht wie betrokken is bij implementatie en wat hun noden zijn. Deze vragenlijst is anoniem en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

U kan deze vragenlijst hier invullen

Heeft u nog vragen of wenst u bijkomende informatie vooraleer u deze vragenlijst invult? Dan mag u steeds contact opnemen met Leia Vrancken, leia.vrancken@ucll.be.”