Nieuws

evikey
Multidisciplinair

Ontdek de nieuwe projecten van het Evikey-netwerk

08/05/2023
In de loop van volgende maanden zoekt het Evikey-netwerk uitvoerders voor opdrachten over volgende thema's:

Artrose heup-knie (Implementatie van de richtlijn "Artrose heup-knie") - Meer informatie

Ondervoeding bij ouderen (Ontwikkeling van een richtlijn) - Meer informatie

Kwaliteitslabel voor vroedvrouwen (Implementatie van de richtlijn postpartumzorg in de eerste lijn en de richtlijnen rond de prenatale opvolging) - Meer informatie

geboortekeuzes
Multidisciplinair

Campagne 'Geboortekeuzes: Samen geïnformeerd beslissen over je geboorteopties met respect voor je keuzes'

27/04/2023
Als ouders word je tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamperiode vaak geconfronteerd met allerlei keuzes. In welke geboorteomgeving en met welke zorgverlener wil je graag bevallen? Wil je vrij kunnen bewegen tijdens je arbeid én bevalling? En wat met farmacologische en niet-farmacologische pijnstilling? Is het nuttig in jouw situatie de arbeid in te leiden of toch beter het spontaan op gang komen van de weeën af te wachten? Welke voeding kun je aan je kind geven? De lijst aan keuzes is lang. Voor sommige keuzes is je beslissing misschien snel gemaakt terwijl je voor andere beslissingen meer tijd, informatie en overleg nodig hebt.
inleiden
Multidisciplinair

Bevalling inleiden of afwachten: wat zegt de wetenschap?

27/04/2023
Vrouwen hebben nood aan meer informatie over de voor- en nadelen
Bevallingen worden steeds vaker en vroeger ingeleid in Vlaanderen. VBOV vzw onderzocht de recente wetenschappelijke literatuur en vond géén eenduidig positieve of negatieve effecten van inleiden indien de zwangere vrouw voorbij 41 weken zou gaan. Bovendien krijgen vrouwen onvoldoende informatie over de voor- en nadelen van inleiden. Ze ervaren de aanbeveling om in te leiden niet als een keuze en voelen zich soms onder druk gezet. Een nieuw beleid rond inleiden dringt zich op!
Loep
Multidisciplinair

Nodenbevraging implementatie 1e lijn: 'ImpACT: van kennis naar resultaat – gedragsverandering bij zorgverleners'

27/04/2023
Uw deelname via de onderstaande vragenlijst is meer dan WELKOM!

Het University College Leuven-Limburg (UCLL) is gestart met een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, met als titel “ImpACT: van kennis naar resultaat – gedragsverandering bij zorgverleners”.

Één van de doelen van het onderzoek is om te exploreren welke noden er zijn omtrent implementatie bij iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de ontwikkeling, evaluatie, of implementatie van innovaties in het zorglandschap. De reden hiervoor is dat nieuwe kennis zich niet automatisch vertaalt naar gedragsverandering. Voor de kwaliteit van de zorg, en bijgevolg voor de uitkomsten van de patiënt, is het echter cruciaal dat evidence based kennis en inzichten geïmplementeerd worden in de praktijk.

Door middel van een vragenlijst, die werd opgesteld in samenwerking met EBPracticenet, wordt onderzocht wie betrokken is bij implementatie en wat hun noden zijn. Deze vragenlijst is anoniem en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

U kan deze vragenlijst invullen via de volgende link: https://s.chkmkt.com/?e=322469&d=e&h=F6655A6CBECEB03&l=du

Heeft u nog vragen of wenst u bijkomende informatie vooraleer u deze vragenlijst invult? Dan mag u steeds contact opnemen met Leia Vrancken, leia.vrancken@ucll.be.”
valpreventie
Multidisciplinair

Week van de valpreventie 

24/04/2023
In de week van 24 tot en met 30 april gaat de 12de Week van de Valpreventie door. Dit jaar staat de week in het teken van het belang van bewegen, waaronder regelmatig wandelen. Zo veel mogelijk ouderen, mantelzorgers, familie, gezondheids- en welzijnswerkers sensibiliseren en informeren is het doel. Speciaal voor deze wandel-editie zijn er drie wandelgidsen ontwikkeld waaronder één voor 65-plussers en één voor zorgverleners. Deze gidsen geven inzicht in de link tussen beweging en het voorkomen van vallen, maar biedt ook heel wat beweeginspiratie en praktische tools.
cebam approved
Multidisciplinair

Cebam erkent adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk als Best Practice Informatiebron

23/03/2023
Kwaliteit is een belangrijk thema binnen de huisartsenpraktijk. Daarom schreef huisartsenvereniging Domus Medica 80 adviezen om de kwaliteit van de huisartsenpraktijk te verbeteren. Inmiddels heeft Cebam deze adviezen ook erkend als Best Practice Informatiebron voor een periode van vijf jaar. Deze erkenning benadrukt de bruikbaarheid van dit ondersteunende aanbod dat nu ook wordt geïntegreerd binnen de website van Ebpracticenet.